КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2022 г.

Програмата е насочена към хората с трайни увреждания, с цел най-бърза и ефективна социализация.

Програмата се изпълнява от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения.

Средства по програмата се отпускат за:

  • Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – максимална субсидия до 10 000 лв.
  • Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – максимална субсидия до 10 000 лв.
  • Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване – максимална субсидия до 10 000 лв.
  • Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие – максимална субсидия до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.

Лице за контакт – Т. Николова – гл. експерт.

Източник: АХУ