01.04.2021 г.

Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 20 – 2030 г. Работната група имаше за основа на своята дейност вариант на стратегията, с отразени бележки, от обществените консултации към 31 януари 2021 г. Проектът на стратегическия документ е създаден в изпълнение на заповед на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Томислав Дончев.

Настоящият проект е публикуван за обществено обсъждане на Обществения порталза обществени консултации strategy.bg с оглед постъпилите съществени предложения от членове на работната група. Срокът за обществени консултации по този проект е до 12 април.

Може да разгледате пълния текст на документа: Roma strategy 2021-2030 ver. 29.03.2021 1800