Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди отново пенсионната реформа

„Постигнахме сериозен напредък по пакета предложения за промени в пенсионната система. Продължаваме да работим интензивно по конкретни елементи от него,“ обяви след заседанието на 13 май 2015 г. на Националния съвет за тристранно сътрудничество неговият председател – вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. „Базата на съгласието, което постигнахме с тристранните партньори по предложените промени в изменението на Кодекса за социално осигуряване в хода на няколко месеца сериозни преговори, ни дава възможност да влезем в Народното събрание с добре обсъден законопроект. Имаме теми на съгласие и със синдикатите и с работодателите, които са в няколко основни направления. Получихме подкрепата им за това, че е необходимо да има промяна на настоящата система. Подкрепят ни и за това, че представяме един цялостен пакет от мерки, а не отделни фрагментарни положения. Подкрепят ни и в това, че с тези промени не приключваме работата по промяна в пенсионния модел, защото ни предстои изработването на предложения за промяна в системата на инвалидните пенсии, промяна в закона, който урежда работата на пенсионните фондове, както и по изработване на обективните критерии за определяне на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход“, това резюмира след края на заседанието министърът. Той подчерта още, че все още има остри възражения и от двете страни – и от синдикати, и от работодатели, по конкретни мерки от пакета. От страна на синдикатите, това е повишаването на възрастта, особено за категорийните работници, а от страна на работодателските организации – повишаването на размера на осигурителните вноски.

Участие по време на заседанието взе и министър-председателят Бойко Борисов. Той подчерта, че оценява високо действията на министър Калфин в посока търсене на максимално широк консенсус между социалните партньори. „Подкрепям предложенията на министър Калфин, който намери възможно най-мекия план за пенсионна реформа с минимални сътресения. Надявам се на разбиране и отстъпчивост от всички вас, така, както го направихме и ние. При тази тежка демографска криза, алтернатива няма“, категоричен беше министър-председателят.

„Около 1.8 милиарда се допълва бюджетът на НОИ от държавата, за да се изплащат пенсиите в момента. С този пакет, който предлагаме, до десетина години, сумата ще бъде намалена на около 300 милиона. Ако не направим промени сега, държавата ще продължава да плаща по 1.8 милиарда на година, само за да запазим настоящото равнище на пенсиите. И тук в никакъв случай няма да има място за каквото и да е било увеличение. Това е нетният ефект от промяната, която предлагаме“, конкретизира още той.

В рамките на днешния тристранен съвет бяха обсъдени и промените, които министър Калфин предлага за трудовото законодателство. Трите мерки – еднодневните трудови договори, гъвкавото работно време и въвеждането на еднакъв платен отпуск за отглеждането на всяко поредно дете, също предизвикаха широка дискусия между социалните партньори. „Работата на еднодневните трудови договори се зачита за осигурителен стаж. За да се констатира трудова злополука, трябва да има записано работно време“, конкретизира министър Калфин, във връзка с изразените опасения на част от работодателите, свързани с това, че еднодневните трудови договори биха могли да създадат възможност за осигурителни измами. Той потвърди ангажимента си за промяна в трудовото законодателство, с която ще се елиминира възможността за подмяна на редовните трудови договори с еднодневни. „В сектора на селскостопанското стопанство съществуват малко възможности за подкрепа на работодателите. Въвеждането на дневни договори за сезонните работници в него допринася за създаване на икономика там, където такава липсва, категоричен беше още той, като поясни, че в началото на 2016 г. предстои да бъде отчетен ефектът от тази мярка.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории