Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложенията за промени в Наредбата за медицинската експертиза. В промените се предвижда, ако най-малко две от заболяванията са с определен процент намалена работоспособност 50% или повече, оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане да се определя като се взема най-високият процент на най-тежкото увреждане. Към него се добавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. В момента при определянето на експертното решение се взема предвид само основното заболяване. Ако то носи поне 80%, а сборът на съпътстващите – поне 50%, на хората се дават и допълнителни 20%.

Предложението на КТ „Подкрепа“ е било заболяването да е едно с 50% намалена работоспособност или функционалност и към него да се добавят всички съпътстващи заболявания.

Повечето работодателки организации също не одобриха предложенията. Само Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепи предложените промени.

Според КНСБ и част от работодателите е нужна нова система за оценка на уврежданията.

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подчерта, че считат предложението за балансиран вариант за преходния етап до въвеждането на ICF системата. Министърът допълни, че с цел да се избегне издаването на фалшиви документи промените предвиждат в решенията на ТЕЛК да се вписва кодът по международната класификация на болестите.

Източник: БТА, 28.05.2019 г.