Национално представително изследване за доверието към неправителствените организации

 

13.01. 22 г.

Неправителствените организации остават сравнително малко познати в България. Информация за тяхната дейност не достига до значителни групи от граждани и това ограничава доверието към тях. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено през октомври 2021 г. от Институт Отворено общество – София, един от всеки шест анкетирани (16%) заявява, че има доверие на неправителствените организации, а недоверие към тях изразяват 46% от анкетираните. Сред всички 16 изследвани организации и институции по отношение на НПО се наблюдава най-висок дял на анкетираните (38%), които не са изразили мнение.

Национално представително изследване за доверието към неправителствените организации

Основните причини, които анкетираните изтъкват за доверието си към неправителствените организации са срещането на положителна информация за тях в медиите (40% от изразилите доверие в НПО), наличието на преки положителни впечатления от дейността им (36%), както и тяхната независимост от държавните институции (36%).

Основната причина, която гражданите изтъкват за недоверието си в неправителствените организации, е липсата на информация за дейността им (51% от изразилите недоверие в НПО). Следващите причини за недоверие са схващането, че НПО в България се финансират от чужбина (33% от изразилите недоверие), недоверието в експертите им (20%) и преките отрицателни впечатления от дейността им (20%).

Национално представително изследване за доверието към неправителствените организации

Основната причини за това гражданите да не могат да преценят дали имат доверие на неправителствените организации е липсата на информация за дейността им (63% от посочилите, че не могат да преценят).

От национално представително изследване на общественото мнение може да се обобщи, че неправителствените организации остават сравнително непознати за големи групи от обществото, което е източник на недоверие към дейността им и/или за липса на мнение по въпроса.

Източник: Институт Отворено общество – София