Министър Ивайло Калфин призова безработните младежи да се обръщат към Бюрата по труда за да научат повече за възможностите си за реализация. „Всеки млад човек, който прояви желание за допълнителна квалификация, ще бъде квалифициран с национални средства и с финансовите възможности на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Истинският проблем в случая с т.нар. „неактивни младежи“, обаче е мотивацията им. Срещу нея са необходими общите усилия на държавата, заедно с бизнеса, неправителствения сектор и семействата на тези младежи“, подчерта министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин на организираната от УНИЦЕФ конференция „Феноменът NEETs – млади хора, които не учат, не работят и не се обучават: състояние и предизвикателства“. Фокус на дискусиите бяха обезсърчените младежи на възраст между 15 до 24 г.

В изказването си, вицепремиерът посочи четири конкретни посоки в работата на министерството, във връзка с активизирането на младите хора – стимулиране на икономика на места, където няма такава (чрез въвеждане на земеделски еднодневни трудови договори, както и чрез въвеждане на ваучери за почасова заетост), въвеждане на дуалното обучение (МТСП е страна по споразумение с Конфедерация Швейцария за реализиране на пилотен проект на дуално обучение, осигуряване на платени стажове в реалния бизнес и намиране на подходяща работа за всеки кандидат. Той призова младежите да се регистрират в Бюрата по труда, за да могат да се възползват от всички програми и услуги, които Министерството на труда и социалната политика предлага на хората до 29 години.

Според министър Калфин, ключовият проблем при младежката безработица е липсата на мотивация, чийто произход най-често се корени в ниското заплащане. „Докато не се повдигне общото равнище на доходите в България, няма как да очакваме рязко справяне с проблема с неактивните младежи“, категоричен беше той.
Според министър Калфин от решаващо значение са взаимодействието между образователните и трудови системи, както и инвестициите в превенция и работата с децата от най-ранна детска възраст.

Министърът припомни, че съвсем скоро предстои Народното събрание да гласува изменение в Закона за социални помощи за деца, което ще насърчава отговорното родителство и ще повишава изискванията към родителите да водят децата си на училище.

Припомняме, че и в момента министерството реализира информационна кампания, свързана с популяризирането на възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които са насочени към младежите на възраст 15-29 г. Кампанията се реализира във Facebook и се нарича „Посоката избираш ти“.

Организиран е и конкурс за мотивиращо видео, посветено на значението да се работи и учи. Всички, които искат да се включат с мотивираща история, могат да го направят в профила в социалната мрежа. Конкурсът е с продължителност до началото на юни месец, а за победителите ще има и сериозни парични награди.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории