Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в Атина

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова участва на 30 април 2014г. в Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в Атина. Темите, които се обсъдиха по време на форума, бяха реформи на трудовия пазар и икономическо възстановяване и социални политики.

„Подходът на България в борбата с дългосрочната безработица включва мерки като профилиране на безработните, изготвяне на индивидуални планове и ограничаване на престоя без работа”, съобщи заместник-министър Янкова по време на първия работен семинар. Тя допълни, че продължително безработните се включват с предимство в различни активни мерки и програми, като броят им през 2013 г. е 32% от всички участници. Заместник-министър Янкова посочи, че през последните години се наблюдава положителна тенденция на намаление на броя на обезкуражените лица. През 2013 г. техният брой е с 18 хиляди по-малко в сравнение с 2012 г. „Полагаме изключителни усилия за подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот на гражданите, особено за групите наети с ниски доходи”, увери тя.

По време на втората част на пленарната сесия, посветена на качествените работни места, заместник-министър Янкова съобщи, че България ще подкрепи създаването на Европейска платформа като инструмент в борбата с недекларираната заетост. „Тя ще допринесе за координацията на действията на терен на инспекциите по труда и всички ангажирани институции на страните-членки на ЕС”, поясни заместник-министърът. Тя припомни, че Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” има подписани споразумения за сътрудничество със 7 национални институции, две синдикални организации и една организация на местните власти.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории