Неформална обща среща на министрите на труда и околната среда на държавите-членки на ЕС и Неформална среща на министрите на заетостта и социалната политика

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова участва в Неформална обща среща на министрите на труда и околната среда на държавите-членки на ЕС и Неформална среща на министрите на заетостта и социалната политика. Съветът е първи във формат „Заетост и социална политика“ в рамките на стартиралото на 1 юли 2014 г. италианско председателство на ЕС. Форумите се провеждат в периода 17 – 18 юли 2014 в Милано, Италия.

На 17 юли заместник-министър Янкова участва в семинар на тема: „Наблюдение на зелени работни места в интегрираната европейска политика“ (Европейски семестър / Годишен обзор на растежа). Основни теми на дискусията са повишаване качеството на данните, мониторингът на „зелените“ работни места и мястото им в контекста на целите по заетостта в рамките на Стратегия „Европа 2020“.

В изказването си заместник-министър Янкова постави фокус върху статистическата отчетност, унифицирането на използваната терминология, себестойността на зелените работни места и стойността на произвежданите от тях стоки и услуги.

„Липсата на единно легално определение на ЕС за „зелени работни места“ не благоприятства за тяхното достатъчно бързо развитие. Създаването на единна терминология ще бъде жизнено важно за успешното развитие на тази политика в ЕС. Необходими са мерки в посока осигуряване на редовно събиране на хармонизирани данни, както на национално, така и на европейско ниво”, отбеляза ръководителят на българската делегация.

Заместник-министър Янкова изложи мерките, които България е предприела за стимулиране разкриването на „зелени“ работни места. „Зелената“ икономика е сектор с потенциал за растеж и разкриване на работни места, отбеляза заместник-министър Янкова. В Актуализираната стратегия по заетостта на Република България (2013-2020 г.), приета от Министерския съвет на 9 октомври 2013 г., насърчаването на заетостта на „зелени“ работни места е основна задача в ключовия приоритет, който обхваща мерки за повишаване на търсенето на работна сила.

По данни на Агенцията по заетостта през 2013 г. с подкрепата на мярката 464 безработни лица са устроени на работа на „зелени работни места“. С Националния план за действие по заетостта през 2014 г. са осигурени средства в размер на 504 129 лв. за осигуряване на заетост на „зелени работни места“ на 276 безработни лица. През първото полугодие по насърчителната мярка са разкрити 103 „зелени работни места“. Постъпилите на работа безработни лица са 103. Работодателите, които са сключили договори по насърчителната мярка, са 32.

Неформалната среща на министрите продължи с пленарна сесия относно Средносрочния преглед на целите по бедността в Стратегия „Европа 2020“. Заместник-министър Янкова представи изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Документът поставя акцент върху активното включване на пазара на труда, развитието на междусекторни услуги за социално включване и осигуряването на устойчивост и адекватност на социалните плащания. „Особено важна ще е ролята на Европейския социален фонд за изпълнението на целите за намаляване на бедността и социалното изключване”, отбеляза заместник-министър Янкова.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории