На 10 и 11 септември 2015 г. вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин участва в неформална среща на министри на труда и социалната политика от ЕС в Стокхолм. Международният форум е посветен на възможностите за подобряване на условията на труд в рамките на единния пазар, както обсъждане на механизми за социално сближаване на страните-членки в ЕС.

„Със сигурност регулацията на европейския трудов пазар би могла да бъде подобрена. Тя обаче трябва да бъде поставена в по-широк контекст. Освен въпроса за командированите работници, особено важно е да се обърне повече внимание и да се повиши гарантирането на правата и на самонаетите, както и на работещите в дома – включително домашните помощници, детегледачите и хората, които предоставят помощ на възрастни или болни хора“, каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на неформалната среща на министрите на труда от страните-членки на ЕС в Стокхолм. 
За отправна точка на дискусията, посветена на законодателната уредба, регламентираща дейността на командированите работници, беше използвана позицията на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, според когото в Европа трябва да се въведе правилото „еднакво място – еднакво заплащане“. Въвеждането на подобен принцип обаче не се възприема еднозначно от страните-членки на ЕС, поради широкия обхват от икономически и социални последствия, до каквито би довело. „Решението, което ЕК трябва да предложи за повишаване на гаранциите за прилагане на трудовите права на командированите работници, трябва да съответства на принципите за свободно движение на хора, стоки и услуги в ЕС. Освен това, решението трябва да бъде универсално за целия пазар, а не да го сегментира по дейности“, категоричен беше министър Калфин. 

Подобряването на трудовите права на работещите на единния европейски пазар и повишаването на социалното измерение на законодателната уредба ще бъде сред приоритетите на предстоящото председателство на Холандия на Съвета на ЕС. На неформалната среща на труда участие взеха и министрите на труда от Австрия, Холандия, Люксембург, както и представители на министрите от Франция, Белгия, Италия и Хърватска. Събитието беше открито от министър-председателя на Швеция Стефан Льовен.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории