Процесът по пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел, който държавата стартира в началото на 2018 г., не се развива според предварителните планове. Затова и се налага удължаване на крайния му срок с две години – до 31 декември 2022 г.

През септември 2016 г. предният парламент одобри промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които беше решено, че неправителствените организации вече ще се регистрират в Агенцията по вписванията, а не в съда. За всички сдружения, които дотогава бяха вписани в окръжните съдилища, беше предвиден 3-годишен период – от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г., в рамките на който да се пререгистрират в агенцията.

Нещата обаче вървят много по-бавно от очакваното. Към 31 май тази година са били пререгистрирани едва 14 506 сдружения, сочат данните на изпълнителната власт. По предварителни данни се очаква още 30 000 – 35 000 такива да минат през процедурата. Като причина за забавянето се отчита извънредната ситуация, в която изпадна страната след началото на здравната криза. Затова правителството предлага на депутатите да удължат крайния срок до 31 декември 2022 г.

В мотивите към законодателната промяна се признава, че при приемането на закона за извънредното положение този проблем е бил забравен. Подчертава се, че ако няма такова удължение, ще се създадат големи проблеми на регистъра към Агенцията по вписванията с оглед на това, че към края на годината администрацията е традиционно допълнително натоварена.

Източник: Сега