Музиката е универсалн език, на който всички можем да разговаряме и точно това вдъхновява създателите на проекта „Виждам чрез музика“ Боян Симеонов и Мелина Крумова, които са сред спечелилите Наградата за европейски гражданин за 2020 г. Отличието се присъжда от Европейския парламент на граждани или организации за осъществени от тях проекти, които помагат за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и интеграция между гражданите на държавите членки.

„Идеята за проекта се зароди преди повече от две години. Искахме да направим музикалното образование по-достъпно и по-възможно“, заяви Боян Симеонов от фондация „Музика за България“, който е и управител на RockSchool.

“Не всеки незрящ  може да стане музикант. Много от тези хора успяват да се развиват музикално, да се диверсифицират, да се пречупят и да комуникират по-ефективно, посочи още Симеонов.  По думите му музиката гради преди всичко постоянство и това е нещо, което успяваме да видим в незрящите ученици.
Симеонов допълва, че със стипендиите са допринесли да развият таланта си много от децата. Според него ролята на преподавателя е да вдъхновява и да мотивира.

“Преподавателят трябва да научи учениците да са по-постоянни, да са по-успешни личности и да не спират да се развиват, да се изразяват чрез музика”, коментира Симеонов.
По отношение на социалното предприемачество в България Симеонов е на мнение, че то е в начален стадий,но за това е нужно повече хора да се отворят за дарителството – нещо, което бизнесът вече прави.

Източник: БНР