17.09. 21 г.

За четвърта поредна година Държавната агенция за закрила на детето ще връчи Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Целта на инициативата е да стимулира осигуряването на високо качество на живот на децата, в това число и удовлетвореност на родителите, чрез реализирането на дейности в съответствие с установените стандарти, правила и процедури, и принос към създаването на нови възможности за пълноценно развитие на децата. Основният критерий, по който се присъжда ежегодното отличие е приноса в грижата за децата и дейностите и инициативите, които създават условия за тяхното пълноценно развитие.

Отличителният знак се връчва за постижения в следните четири категории:

  • Устойчиво развитие
  • Успешна промяна
  • Значима иновация
  • Значимо партньорство.

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, доставчици на социални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и читалища. Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория.

Повече информация за процедурата по номиниране може да откриете на сайта на Държавна агенция за закрила на детето.