Дневен център за възрастни хора с увреждания бе открит в Севлиево. 391 128 лв. са вложени в него.

Центърът ще предоставя социална услуга, която създава условия за цялостно обслужване през деня – предоставяне на храна, задоволяване здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Психолог и социален работник да провеждат разговори с всеки един от хората, потърсили услугите на Дневния център. Ще бъде прилаган индивидуален подход към всеки.

източник: Дарик нюз/ 7.10.2017 г.