Изготвеният за EASPD доклад е резултат от работата на Саймън Дъфи, Джон Далримпъл и Ник Кросби – изследователи с много голям опит в областта на хората с увреждания.

Докладът е разработен на база практиката на тримата изследователи и техен анализ на публикувани към момента изследвания.

За целите на доклада е проведено и онлайн проучване, с което е потърсен отговор на въпроса какво е необходимо да се промени в услугите за хора с увреждания (n = 48, 35% хора с увреждания, 37% членове на семейството). В целия текст са включени цитати от посоченото проучване.

Доклада може да прочетете тук (английски език).