Нов инструмент за финансов инженеринг за бизнес разширяване на българските малки, средни и междинни предприятия

Министерският съвет одобри проекта на Мандатно споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и „Джереми България” ЕАД. Споразумението предвижда на ЕИФ да се предоставят ограничени права, свързани с представителство на „Джереми България” ЕАД като инвеститор в органите на Мецанин фонда.
Мецанин фондът е един от инструментите за финансов инженеринг, разработен по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и се създава за първи път с географски фокус в България. Той е и първият Мецанин фонд по Инициативата „JEREMIE” в Европейския съюз.
Инструментът е насочен към предприятия, които са в зрял етап от развитие, със значителни парични потоци и „небанкируем” модел за бизнес разширяване. По този начин мецанин финансирането представлява важен алтернативен източник за растежа на българските малки, средни и междинни предприятия (mid-caps), който, видно и от опита на избрания мениджър, до този момент е достъпен предимно за големи предприятия.
Предвижда се подписването на споразумението да доведе до привличане на частни инвеститори в лицето на Европейската банка за възстановяване и развитие с опит в реализирането на финансови инструменти от този тип, включително съвместно с избрания фонд мениджър, както и до допълнително прехвърляне на ноу-хау за изпълнение на подобни инструменти чрез статута на наблюдателя.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории