08.01. 22 г.

Гражданите на Община Троян ще могат да кандидатстват за различни видове социални услуги благодарение на скоро създадения модул за социални услуги.

Чрез него хората могат да подават заявления за интегрирани социални услуги, поясни Анита Маринова, началник отдел „Услуги на гражданите“:

„Домашен социален патронаж, лична помощ, асистентска подкрепа, интегрирани здравни социални услуги, ползване на дневен център, приемна грижа. Смятаме, че тосоцизи портал е изключително иновативен и тук на едно място се предлагат интегрирани социални услуги и достъпа до тях без да е необходимо тези хора да ходят до отдела по социална и здравна политика“.

Тази година общинското ръководство ще въведе и виртуален посттерминал за плащане на всички видове данъци, такси и услуги.