Реновирана е сграда на Дневен център „Блян“ в гр. Разлог. Кметът на Разлог инж. Красимир Герчев сподели, че обновяването е част от дългосрочната стратегия на Общината за инвестиции в областта на социалните услуги. Усилията в последните години са насочени към осигуряването на достъпна среда, усъвършенстване на предлаганите услуги, финансово подпомагане.

Дневният център вече 21 години предоставя комплексни услуги за стимулиране развитието на деца и младежи, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на техните образователни потребности, организация на свободното време и други.

Източник: Община Разлог, 02.06.2020 г.