Община Симитли ще изпълнява нов проект „Разширяване обхвата на учебни и рехабилитационни дейности, чрез ново допълнително обзавеждане и оборудване на ЦСРИ – Симитли“, за който Фонд „Социална закрила“ ще отпусне 35 802 лева

Предвидено е да бъдат закупени специализирани терапевтични уреди за подобряване на двигателната активност, както и компютърна техника за обучителна и образователна подкрепа за социално включване, за да се разшири спектърът от предоставяните социални услуги в ЦСРИ и да се задоволи индивидуалните потребности на ползвателите.

Срокът за изпълнение е до 30.11.2020 г. Общината ще дофинансира дейностите с 6 819 лв., като общата стойност на проекта е 42 622 лева. Предстои да бъде проведена процедура за избор на изпълнител.

Източник: БНР, 04.08.2020 г,