Нов проект ще повиши ефективността на администрацията на АСП

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Агенцията за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация“.

Общата цел на проекта е свързана с оптимизиране на структурите на АСП за постигане на висока ефективност на администрацията и избягване на дублиращи се функции. Специфичните цели са: да се анализира настоящото състояние на ефективността на процесите в администрацията на АСП, съгласно разработената Единна методология за провеждането на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното изпълнение; да се подобри работата на администрацията на АСП като организация, функционалност, ефективност и ефикасност и да се повиши компетентността на служителите в администрацията на АСП в аспект на дейностите по оценка на нейната ефективност и ефикасност. Продължителността на проекта е 12 месеца и реализацията му ще допринесе за организационното развитие и по-високата ефективност на администрацията на АСП.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории