В Силистра започва реализацията на проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и вече е направена първа копка. Стойността на проекта е над 1 276 000 лева, а основната му цел е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, включително за децата с увреждания и с тежки множествени увреждания, както и да се осигури до социални услуги.

Източник: БТА, 27.09.2019 г.