На среща между кмета на Община Монтана Златко Живков представителя на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита са договорени същността и параметрите по съвместна инициатива, насочена към развитието на младите хора. Новият проект се основава на досегашното партньорство между Общината и световната организация, в резултат на което са изпълнени три проекта в Монтана – създадени са Център за обществена подкрепа, детска зона „Закрила“ и зона „Работа с родители“.

Проектът ще бъде насочен към младите хора в България, които не са квалифицирани, не учат и не работят. Социалните предприятия са един от моделите, които Фондът стимулира, но те могат да бъдат успешни, когато има изградено добро сътрудничество между младите хора, местната власт и бизнеса.

По пилотния проект се предвижда и създаване на модел за връщане на деца в училище и мерки при насилие над деца.

Източник: БТА, 27.07.2019 г.; Община Монтана, 26.07.2019 г.