16. 04. 21 г.

По инициатива на Висшето училище по мениджмънт във Варна  в началото на април отвори врати ново модерно бистро в центъра на града. Мисията на „Академика – ВУМ“ е да осигури защитена заетост на лица, които имат ограничен достъп до пазара на труда. Идеята е реализирана с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания чрез Програма за създаване на центрове за защитена заетост.

В основата на концепцията е цялостно устойчиво присъствие в обществения живот, в т.ч. екологосъобразно потребление на ресурси, социална ангажираност и осигуряване на възможности за пълноценно участие на хора в неравностойно положение, предоставяне на здравословно хранене и стимулиране на здравословен начин на живот.

Центърът за защитена заетост на територията на бистро „Академика“ в центъра на града е адаптирано и защитено работно място, в непосредствена близост до Висше училище по мениджмънт и ще функционира като заведение за бързо хранене.

Общо 15 ентусиазирани младежи с обективна възможност, опит и желание да работят в областта на кулинарията и гостоприемството, за които ще се грижат допълнително 5 лица-наставници, ще работят в среда, която ще им предостави оптимална възможност за реализация на квалификацията и потенциала им, както така и ще повиши качеството им на живот и развитие на професионалната им пригодност.

Като водещ доставчик на образователни услуги в региона, Висше училище по мениджмънт ще предостави на всички заинтересовани лица от целевата група възможност за професионално обучение в областта на кулинарията, обучение по чужд език и обучение за изграждане на личностни умения за заетост.

Не на последно място, чрез проекта се цели да се подобри информираността на обществото за възможностите на хората с увреждания и преодоляване на негативните стереотипи.

Бизнес-моделът предполага създаването на екип от хора с разнообразни функции, които са свързани не само с приготвянето и продажбата на храна, но и с администрация, маркетинг, онлайн услуги, отглеждане на билки и подправки в градски условия, грижа и обслужване на клиента и др. – сфери в които Висше училище по мениджмънт има дългогодишен опит като лидер в обучението по бизнес, туризъм, гостоприемство и кулинария.

Източник: БНТ