08.07. 21 г.

Първа копка за изграждането на Социален комплекс за деца и пълнолетни лица с увреждания в Петрич бе направена на 7 юли. Центърът се строи на терена на бившето помощно училище, който е предоставен  на Община Петрич за разпореждане. Социалният комплекс за деца и пълнолетни лица с увреждания ще обедини на едно място три социални услуги – функциониращите към момента Дневен център за деца с увреждания „Слънце”, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Надежда” и бъдещия Център за Социална рехабилитация и интеграция.

По проект е предвидено сградата на новия социален комплекс да бъде функционална и с достъпна архитектурна среда. Центърът ще разполага с достатъчна площ за специализирани кабинети за работа с деца и лица с увреждания – зала за рехабилитация, зала за лечебна физкултура, сензорна стая, кабинети за психолог, логопед, лекарски кабинет и други.

Източник: Община Петрич