04. 06. 21 г.

В рамките на проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ ще бъде обновена сграда в пазарджишкия квартал „Изток“. Тя е построена преди 45 години, а след ремонта ще приема деца, които са останали на улицата. За една година ще могат да бъдат приемани 90 деца, като периодът за престой е 4 месеца, като в центъра ще бъдат по приемани максимално по 30 деца.

С откриването на новия център ще се увеличи обемът от социални услуги, които Община Пазарджик предоставя. В момента общината е на едни от първите места в страната по отношени на броя и качеството на предоставяните социални услуги.нОчаква се ремонтът да продължи около 3 месеца. Стойността на предстоящото обновяване възлиза на над 1 500 000 лв., от които 232 000 лв. са национално финансиране, останалите средства са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие.

Създаването на Центъра за работа с деца на улицата ще осигури условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на умения за самостоятелен живот. Съвсем скоро ще започне  изграждането на Приют за лица, който също се финанхира по ОП “Региони в растеж“.

Източник: Община Пазарджик