С Постановление на Министерския съвет се създава Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Бургас. Цели се да бъде подобрен здравният статус на децата и да им бъде гарантиран достъпът до всички необходими социални и медицински грижи, както и да се осигури подкрепа за семействата като превенция на изоставянето на деца с увреждания.

В обслужването ще се включва лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги в дома или в центровете за настаняване от семеен тип, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и пр. Комплексната грижа за децата още в най-ранна детска възраст ще даде възможност както да се повлияе на степента на увреждането, така и да се минимизират последствията от него, с което децата получават по-високи шансове да водят самостоятелен и пълноценен живот.

Източник: Министерство на здавеопазването, 16.01.2020 г.