В Пловдив започва да функционира новоизграден Център за временно настаняване на лица и семейства. На официалното откриване, което се е състояло с месец по-рано от предвиденото, лентата се прерязали заместник-кметът Георги Титюков, ръководителят на проекта арх. Амада Колчева и директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Веселина Ботева. Центърът е резултат от изпълнението на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Капацитетът на Центъра е 26 души. Той ще отвори врати за потребителите от 1 октомври, а от 1 септември работа ще започнат 4 души – персонал. За настаняване могат да кандидатстват хора, които нямат собственост и се намират в положение на крайна нужда. Кандидатстването става в Община Пловдив.

Вече е приключил ремонтът на сградата и облагородяването на двора и на Кризисния център за жени, жертви на домашно насилие.

Двата центъра ще осигурят повече и по-добри възможности за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране за нуждаещи се от помощ и подкрепа, в т. ч. жени, жертви на домашно насилие и техните деца; бездомни; деца на улицата; социално слаби лица и безработни; деца от социално слаби семейства; лица с увреждания.

Общата стойност на проекта е 2 120 718.42 лева, като 2 017 900.32 лева са безвъзмездна финансова помощ, а 102 818.10 лева са собствени средства.

Източник: Община Пловдив, 27.08.2019 г.