През 2021 година в с. Опанец ще стартира дейността си нов Център за настаняване от семеен тип на възрастни с деменция. Центърът ще бъде обзаведен и оборудван с подкрепата на Фонд „Социална закрила“. Фондът финансира проекта с 35 990 лева, а участието на Община Добричка е с 9 566.96 лева. Социалната услуга ще се помещава във вече е преустроена по проект „Красива България“, като алтернатива на институционалния тип грижа за хора с деменция.

В Центъра ще се предоставят социални, здравни, образователни и други услуги, в съответствие с потребностите на настанените лица. Ще бъдат обзаведени спални,  дневна, столова за 15 потребители, кабинети за медицински специалисти и други.

В рамките на проекта са заложени средства и за подобряването на материалната база в помещенията на Домашен социален патронаж в три села в община Добричка. За кухненския блок във Владимирово, Смолница и Стожер ще бъде осигурено професионално оборудване и обзавеждане.

Източник: Община Добричка, 04.08.2020 г.