Новият център за настаняване от семеен тип за пълнолетни хора с умствена изостаналост в Бургас вече е готов да приеме първите си потребители. Той се намира в ж.к. „Меден рудник“ в бл. 408 и е основно ремонтиран, оборудван и напълно обзаведен във вид, който е максимално близко до обичайната семейна среда.

Социалната услуга е единствена за Бургас и ще замени намиращия се там център за настаняване от семеен тип за деца или младежи без увреждане, който бе с отпаднала необходимост. Вместо да остане с незает капацитет и поради сериозната нужда от място настаняване на лица с умствена изостаналост, Община Бургас ремонтира, оборудва и обзаведе центъра, така че той да може да изпълнява новата си функция.

Голям е и броят на бургаските семейства, които отглеждат сами младежи и девойки с умствена изостаналост. В значителна част тези семейства са останали с един родител и в случай на настъпване на трайна невъзможност да полагат грижи за децата си, болният ще остане без дом, грижа и подкрепа.

Целта на новия център е предоставяне на подходящо място и грижи на лица от 18 до 35-годишна възраст, с умствена изостаналост и нуждаещи се от 24-часово наблюдение, за да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, психическа стабилност и социални контакти.

Центърът разполага с всекидневна с телевизор, мека мебел и библиотека, където ще се събират потребителите, кухня с трапезария и спални помещения.

Социалната услуга ще осигури здравни, образователни и рехабилитационни дейности /трудотерапия/, социално включване, подкрепа за трудова заетост, осигуряване на консултация, посредничество, отдих, и усвояване на умения за самостоятелен живот.

Източник: Община Бургас, 25.08.2020 г.