Проектът „Център за работа с деца на улицата“ е стартирал преди няколко години като част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. С него се допълва и надгражда широкият кръг предоставяни социални услуги в общината, те стават вече осем. Това каза кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов на официалната церемония и полагане първа копка за изграждане на Центъра, състояла се на 7 юни.

На събитието присъстваха заместник-областният управител на Пловдивска област Евелина Апостолова, секретарят на Общината Стефан Стефанов, зам.-кметът по строителството Данка Люртова, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада – бригаден генерал Деян Дешков, началникът на РУ към ОД на МВР – главен инспектор Сълко Литов, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Карлово Надежда Сеизова, представители на фирмата-изпълнител на строително-монтажните работи ДЗЗД „Карловострой“, на строителния надзор „Аспект“ ООД и на авторския надзор „Сан проджект консулт“ ООД.

На пресконференция, преди първата копка, Красен Краев – началник отдел „Планиране и разработка на проекти и програми”, подробно представи проекта. В социалната услуга ще бъдат обхванати 30 деца от общината, от всички етноси и рискови групи. Центърът ще бъде на два етажа с помещения за занимания и специализирани кабинети. Предвиждат се индивидуална работа с всяко дете и с неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински услуги и обучение в санитарно-хигиенни навици, ограмотяване на децата, придобиване на родителски умения. В двора на Центъра ще има многофункционална спортна площадка, зона за деца до 3-годишна възраст и богато озеленяване.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. Община Карлово ще осигури последващото функциониране на Центъра и предоставянето на качествени услуги.

От 1 юни функционира Дневен център за възрастни с увреждания, а в момента Общината разработва проект за Център за настаняване от семеен тип за хора от третата възраст. С неговата реализация Карлово ще има пълния пакет социални услуги.

Източник: Община Карлово, 07.06.2019 г.