Община Велико Търново ще подкрепя пострадали от насилие с нов център за комплексни социални услуги. Центърът ще се помещава в две къщи и ще предоставя временно настаняване в среда, максимално близка до семейната. Изграждането на базата е финансирано по ОП “Региони в растеж” 2014-2020, а за предоставянето на социалната услуга “Кризисен център за лица Търновгад”, Общината е защитила проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Екипът вече е сформиран и със специалистите се провежда обучение.

Директорът на дирекция “Социални дейности и здравеопазване” Росица Димитрова посочва, че стремежът на Общината е да профилира новия център в място за подкрепа на жертвите на домашно насилие, но и със специален акцент върху превенцията и предотвратяването на тези случаи.

В двете къщи временно ще бъдат настанявани пострадали от домашно насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация лица, хора в риск, както и граждани, останали без дом заради бедствена ситуация – пожар, наводнение или др. Капацитетът е 30 души.

Източник: БТА, 09.06.2020 г.