В село Имренчево започват строителни дейности по нов Център за възрастни с умствена изостаналост, с което Община Велики Преслав разширява спектъра от социални услуги, насочени към хората с увреждания.

Дневният център ще е с капацитет 15 души и ще се помещава в изцяло ремонтирани и добре обзаведени помещения в сградата на бившето училище в селото. Предвижда се персонал от 10 души, в това число медицински специалисти и социални работници.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и е на стойност близо 583 хиляди лева.

Източник: Дарик, 10.09.2019 г.