Нова информационна система ще оптимизира работата на АСП

Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бенефициент по Проект BG051PO001 – 6.2.01 „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система и бази данни обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване“, финансиран от ОП РЧР. Основната цел на Проекта е повишаване капацитета и ефективността на системата за социално подпомагане и закрила на детето.

За техническото обезпечаване на внедряването и функционирането на системата до края на м. юни в АСП и териториалните дирекции ще бъдат доставени 2700 нови работни станции, 750 лазерни принтери и 450 мултифункционални устройства. Към настоящия момент е разработена финалната версия на системата – предстои обучение на служителите и реалното й внедряване.

Очакваните ефекти от предстоящото внедряване на системата са: повишаването на качеството на работа на териториалните структури на АСП чрез намаляване на времето, необходимо за обработване на документи; подобряването на техническото обезпечаване на дейността; подобряването на качеството на обслужване на клиентите и цялостното оптимизиране на дейността на АСП, както и повишаването на професионалния капацитет и мотивацията на служителите на Агенцията

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории