Стартира нова платформа „Банка ДСК помага“ . Целта на банката е да обедини всички свои инициативи в областта на корпоративната социална отговорност. Основните области в които са концентрирани инициативите, са четири на брой: деца и образование, природа, изкуство и градска среда, доброволчество.

В първата категория основен фокус е  дългогодишното партньорство със SOS Детски селища, а през 2021 г. стартира инициативата „Град като хората“, голяма част от служителите активно участват и помагат на различни каузи като Business Run, Run2gether и др. Вътрешните благотворителни събития са неизменна част от корпоративната култура.

На сайта има възможност хора и организации, които се интересуват от подкрепа да отправят запитване към съответния отдел.

Източник: Банка ДСК помага