Над 66 000 безработни са започнали работа в реалната икономика през първите четири месеца на годината

Над 66 хиляди безработни лица са започнали работа в реалната икономика през първите четири месеца на годината, отчита Министерство на труда и социалната политика. В сравнение със същия период на 2013 г. те са с над 7200 лица или 12.3% повече.

Тенденцията на стабилизиране на първичния пазар на труда продължава. Близо 60 000 места в реалната икономика са заявени в бюрата по труда в периода януари-април 2014 г., като 2/3 от тях са от частни работодатели.

Данните отчитат и намаление на ръста на безработица през първите четири месеца на 2014 г. спрямо същия период на предходната година. Равнището на безработица през април 2014 г. е 11.8%, като бележи намаление с 0.4 процентни пункта спрямо март. Към 20 май 2014г. безработицата е 11.6%. Спрямо първия месец на годината безработните през април са намалели с 14 608 лица. През април 2014 г. регистрирани в бюрата по труда са 386 625 безработни лица. Те намаляват с 12 233 човека спрямо март 2014г., когато техният брой е 398 858. Към 20 май 2014 г. са регистрирани 380 676 безработни.

Успешна практика за разкриване на работни места на първичния пазар се очерта провеждането на трудови борси в страната. За първите 4 месеца на годината са проведени 47 трудови борси. От тях 34 са общи и 13 са специализирани. Присъствали са 828 работодатели, които са обявили 6 682 свободни работни места.
През настоящата година Агенцията по заетостта планира провеждането на 128 трудови борси в страната – 80 общи и 48 специализирани. 28 от специализираните борси са за младежи. Те се реализират във връзка с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

По Националния план за действие по заетостта са включени и работят 28 142 лица през първите четири месеца на годината. В преходна заетост през април са работили около 15 хиляди безработни лица.

Изпълнението на четири нови проекта стартира през февруари 2014г. Чрез тях към април в обучение са включени 5 927 безработни лица. Проектите „Компас”, „От обучение към заетост”, „Професионално обучение и Мотивация за учене и труд с цел постигане на пригодност за заетост” (ПРО-МО-ПРИ) и „Шанс за работа“ се изпълняват от социалните партньори КНСБ, КТ „Подкрепа“ и АИКБ. Те предвиждат включване на младежи в обучения по ключови компетенции и професионално обучение, след което да бъдат наети в реалната икономика от частни работодатели или да преминат стаж до 3 месеца.

През изминалия месец на годината стартира реализацията на 256 регионални програми за разкриване на 2000 работни места. В нова заетост са включени 1 935 лица.

Министерството на труда и социалната политика съвместно с Министерството на земеделието и храните и Агенцията по горите стартира отново НП „Възобновяване и опазване на Българската гора”. Съгласно регламента на програмата по места се очаква да бъдат включени 200 продължително безработни лица в различни лесокултурни дейности.

Правителството одобри в края на април допълнителни разходи по бюджета на МТСП за 2014 г. Те са в размер на 7,2 млн. лв. по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Ще се разкрият 10 000 работни места при четири часова заетост за период от три месеца. От тях ще се възползват безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица на социално подпомагане, продължително безработни и др.

Национална програма „Сигурност“ за 5 000 работни места в дейности по опазване на обществения ред стартира през настоящия месец. Тя се реализира от МТСП съвместно с МВР. Дадено бе и началото на Програмата за заетост и обучение на бежанци за включването в обучение и заетост на чужденци, получили статут на бежанец.

По схема „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през първите четири месеца на годината са започнали работа 4964 безработни лица, от които 3031 при работодатели от реалния сектор. По схема „Първа работа” от началото на годината в обучение са включени 1171 безработни лица, а в последваща заетост – 986 безработни лица.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории