Със система за контрол с поглед разполага вече Регионална библиотека “Христо Смирненски” в Хасково. Тя е доставена в рамките на проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция.

Новата технология позволява достъп и управление на компютъра само чрез използване движения на очите. Специален софтуер превръща очните движения в съответните движения на курсора на мишката и предоставя възможност за писане чрез визуализиране на екранна клавиатура на български и английски език. Това позволява хора с говорни и двигателни увреждания, както и на възрастни хора, на които е трудно да работят с мишка и клавиатура, също да използват компютърните технологии.

„Системата е в голяма помощ на хората с увреждания и на възрастните потребители на библиотеката. В началото мна месец март бе проведено обучение за работа със системата на две от нашите служителки с цел цистемата да може да се използва по-най-правилния начин“, коментира директорът на Регионална библиотека “Христо Смирненски” г-жа Кирилка Страшникова.

Освен системата за контрол с поглед и софтуер, библиотеката се сдоби още с модерна мултимедия и екран, флипчарт, лаптоп, компютър с монитор и периферия.
Проектът е с продължителност 15 месеца и е на обща стойност 91 667 евро. Водеща организация е Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания” в Хасково. Партньор от турска страна е „Асоциация на хората с увреждания” в Киркларели.

Източник: Регионална библиотека – Хасково