12.05.21 г.

Община Димитровград започва прием на документи на кандидат-потребители за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в Център за грижа за лица с различни форми на деменция.

В Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция ще бъдат настанени не повече от 15 души. Целта е да получат ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността (социални, здравни, образователни и други ). Ще бъдат подпомогнати пълнолетни лица с установена форма на деменция и/или болест на Алцхаймер.

Друго от условията е да са с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане над 71 на сто, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол от специализирана (психиатрична) лекарска консултативна комисия (ЛКК).

Социалната услуга е дългосрочна, като настаняване на потребители се извършва съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Източник: Община Хасково