На 22 ноември в Ловеч откриха Център за социална рехабилитация и интеграция за лица и деца, жертва на насилие с места за кризисно настаняване. С Центъра социалните услуги в община Ловеч стават 26 на брой.

С благодарност към всички, работили за стартирането на услугата кметът Корнелия Маринова откри срещата със социалните работници.

Заместник изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Мая Василева, съобщи, че това е четвъртата разкрита услуга от този тип в България, а в Северна България е първата.

Новата услуга е резултат от съвместните усилия на сдружение „Център Отворена врата” и Община Ловеч, която предостави безвъзмездно сградата.

Основно дейностите в Центъра ще са насочени към идентифициране и оказване на помощ и подкрепа за справяне при случаите на насилие, като ще се предоставят и правни услуги, ще се изгражда нови и по-ефективни поведенчески стратегии за справяне с кризисни ситуации и пр.

Източник: Община Ловеч, 22.11.2019 г.