17.01. 22 г.

Кухня за предоставяне на обяд в домашна среда ще изгради Община Добричка в сградата на детската градина в село Стожер. Финансирането е осигурено от Министерството на труда и социалната политика и от бюджета на общината и е на стойност от 232 000 лв.

Проектът предвижда на първия етаж в сградата на детската градина да се осигурят условия за функционирането на кухня за приготвянето на обяд за 150 уязвими лица, които поради бедност и продължителната социална изолация в условията на криза са в затруднение да осигуряват сами прехраната си.

Преустройството ще се финансира със средства по проект „Красива България“, като към обекта ще бъде обособен самостоятелен вход. Целта на община Добричка е на по-късен етап да се разкрият и нови социални услуги като обществена трапезария и детска млечна кухня.

Източник: Община Добрич