Нова социална услуга в подкрепа на 1809 столичани

17.03. 22 г.

1 809 души ще се предостави патронажна услуга по проекта на Столичната община „Патронажна грижа+в Столична община“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ръководител на проекта е зам.-кмет по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ на Столичната община -г-жа Албена Атанасова.

Проектът има за цел да подпомогне възрастни хора и хора с увреждания в тяхното ежедневие, съобразно индивидуалните потребности на всеки, както и да осигури краткосрочна подкрепа за лица, които са поставени под карантина от здравните власти – пазаруване, административни, битови услуги и други.

Асистентите, които се включат по проекта, получават възнаграждение от 1116 лв. брутно възнаграждение на асистентите за осем часов работен ден, ангажирани за 12 месеца. Заради големия интерес по проекта, започнал на 1 март 2021 г., неговият срок е удължен с шест месеца – до ноември тази година. Общата стойност на бюджета на проекта е 6 747 020, 42 лв., и се реализира изцяло с европейско финансиране.

Освен почасови мобилни интегрирани услуги, по проекта се предоставя и психологическа подкрепа и консултиране. Извършват се и допълнителни дейности – доставка на хранителни продукти, продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки, заплащане, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Закупуването на продукти и плащането на сметки става със средства на потребителя.