Община град Добрич ще предоставя нова социална услуга – Наблюдавано жилище за младежи. Капацитетът на услугата е 6 младежи от 18 до 21 г. без увреждания, ползвали резидентна услуга или приемна грижа и които все още нямат възможност да се справят самостоятелно поради липса на доходи и заетост. В Наблюдаваното жилище младежите ще се учат да водят самостоятелен начин на живот, като ще бъдат подкрепяни и от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране.

Проектът, по ОП „Развитие на човешките ресурси“, стартира на 1 март и е на стойност над 172 хил. лв.

Източник: Община град Добрич, 20.02.2020 г.