237 души от община Шумен ще получават почасови грижи в дома си от социални асистенти. Новата услуга се нарича „Асистентска подкрепа“ и през цялата 2021-ва година ще се финансира от националния бюджет като държавно-делегирана дейност.

Подкрепа ще се предоставя на хора в пенсионна възраст, които са с невъзможност за самообслужване, но нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Също и деца и непълнолетни с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа или друга общинска или държавна помощ. На всеки от потребителите на новата услуга ще се направи социална оценка.

За обслужването на потребителите ще бъдат наети 80 социални асистенти. Те ще са на 8-часов работен ден и ще получават възнаграждения в размер на минималната работна заплата за страната. Един социален асистент ще обслужват по трима потребители и ще помага на всеки от тях от два до три часа на ден.

Заявления за включване в услугата като потребител или асистент се подават на гише №7 в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Шумен.

Източник: ШУМ.бг