Нова стратегия за социалните услуги в Търговище

Започва работа по изготвянето на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Търговище от 2016 до 2020 година. Това стана ясно на заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа, председателствано от заместник областния управител Стефан Иванов.

На заседанието представителите на общините информираха членовете на Областния съвет за планираните социални услуги за следващата година. Те представиха своите годишни планове за действие и допълниха, че предстои планиране, като първо ще се организира процеса по изготвянето на нова Областна стратегия за социалните услуги в област Търговище за 2016-2020 г. След нейното изготвяне, което се очаква да стане до края на годината, общините ще заложат услугите си за следващата година.

На заседанието беше приет и план за действие на Звеното за мониторинг и оценка. Директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Търговище Гергана Георгиева запозна присъстващите с процеса на деинституционализация в областта и с плана за работа на Звеното. Тя заяви, че през тази година членовете му ще направят посещения на Дом за стари хора в село Гърчиново и село Медовина. Предстои и мониторинг на услугата „Приемна грижа”, предоставяна по проект „И аз имам семейство” в общините Търговище и Попово, както и на общините необхванати от проекта.

Предвижда се през месец ноември посещения на социални услуги, предоставяни в общността, сред които „Дневен център за стари хора” в Омуртаг, Дневни центрове в Търговище, Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Попово, а така също и изготвянето на мониторингов доклад за изпълнение на стратегията за 2015 г. и неговото представяне и приемане от членовете на Областния съвет за социално включване и подкрепа.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории