Нови методи за работа с деца с аутизъм – Международна конференция по аутизъм 2014

Повече от 250 участници от България, Македония, Украйна и Холандия се включиха във втората Международна конференция по аутизъм на Карин дом.

Чуждестранните лектори споделиха опита на Великобритания и САЩ по темата и дадоха практически съвети на специалисти и родители, свързани с най-новите методи за работа с деца с аутизъм и стратегии за успешно функциониране в ежедневието.

Официални гости на събитието бяха заместник-кмета на Община Варна – д-р Лидия Маринова, представители на Министерството на образованието и на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Новото в тазгодишното събитие беше възможността за българските специалисти да представят своя опит в работата с деца с разстройство от аутистичния спектър. Университетски преподаватели, клинични психолози, лекари, кинезитерапевти и логопеди споделиха пред участниците в конференцията изследвания и опит от своята практика в сферата на аутизма.

Д-р Бистра Власакова, по чиято идея се ражда Международната конференция по аутизъм на Карин дом, представи Виртуалния център по аутизъм към Бостънската детска болница, който е добра възможност за интегрирана система за работа с деца с разстройство от аутистичния спектър. Виртуалният център улеснява работата на специалистите, координира действията и цялостния подход при работа с деца с аутизъм и дава информация на родителите.

Социалните истории предизвикаха голям интерес у аудиторията като нов вид инструменти за обучение на децата с разстройство от аутистичния спектър, които подобряват разбирането и общуването при децата. Окюпейшънъл терапевтът Даян Максън описа социалните истории като начин, по който можем да подпомогнем детето с аутизъм да разбере нюансите на междуличностното общуване. Темите за диагностиката, медицинските интервенции и ваксините също бяха дискутирани.

Ето какво споделиха някои от участниците в конференцията:

„Най-ценното за мен беше практическата насоченост и съветите и стратегиите, които дадоха лекторите и които мога да използвам в своята работа.“

„Имах възможност да сравня себе си с онова, което се прави в същата област в други държави по тази толкова актуална проблематика.“

„Фондация „Карин дом “ е пример за отлична работа, добра комуникация с деца и техните родители и желание да споделят своя опит!“

 

Източник: Фондация Карин дом

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории