14.10.21 г.

Със заповед  на директора на Столичната регионална здравна инспекция се въвеждат нови противоепидемични мерки, които са в сила от 14 октомври.  Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се и присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие и се отменя провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

При увеличаване на заболеваемостта ръководствата на училищата ще предприемат мерки за преминаване на ротационен принцип на обучение.
Културни и развлекателни мероприятия – театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, ще могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 на сто от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително с поставена защитна маска за лице.

Посещенията на музеи и галерии ще се организира като се допускат не повече от един човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. Преустановяват се посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово
и музикално изкуство.

Със заповедта на  Столичната регионална здравна инспекция се забранява провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.). Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина ще се допускат само в часовия интервал от 7.00 ч. до 23.00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.

Пълния текст на заповедта може да видите ТУК