Новите безплатни социални услуги, които предоставя Центърът за подкрепа на хора с увреждания  в кв. „Аспарухово“ във Варна, са мобилна грижа в семейна среда и заместваща грижа. Мобилната услуга е пилотна за България и дава шанс на хората с увреждания  да получат необходимата подкрепа под формата на рехабилитация или социални консултации от специалисти, които ще ги посещават у дома.

„Заместващата грижа предлага 24-часова грижа за  хората с увреждания от медицинско лице в продължителност на 14 дни в годината, с което се предоставя възможност на близките на хората с увреждания да ползват този период от време за лични нужди / почивка, командировка, постъпване в болница за лечение и др.“, съобщи директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Община Варна Таня Василева.

Капацитетът на мобилната услуга е за 60 души, като в момента свободните места са 40. От заместваща грижа тази година могат да се възползват 4 души. Няма краен срок за кандидатстване. Документите за кандидатстване са публикувани в интернет страницата на община Варна.

Центърът за подкрепа на хора с увреждания в кв. „Аспарухово“  отвори врати на 1 декември 2020 г. Капацитетът му е за 90 души, като в него се осигуряват още дневна грижа, мобилна работа и почасови услуги. Екип от 24 специалисти и помощен персонал, в това число социални работници, рехабилитатори, психолог, лекар, медицински сестри, арт терапевт, трудотерапевт и санитари са наети да организират дневната грижа и почасовите услуги. Центърът разполага и със специализиран микробус с платформа за хора с увреждания, с който се осъществява транспортирането на потребителите и екипите за мобилните услуги.

Проектът се реализира чрез Европейския социален фонд, ОП „Развитие на човешките ресурси“. Крайният му срок е 1 август 2021 г., но по според Таня Василева услугите, които предоставя могат да бъдат удължени до края на настоящата година. След това община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет, за да продължи социалната услуга.

Източник: БНР