По предложение на кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, прието от Общински съвет на 25 юни, ще бъдат открити два нови социални центъра – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Капацитетът им ще е 15 души. Новите центрове ще се намират в непосредствена близост до МБАЛ „Д-р Киро Попов“, което ще осигури възможност на потребителите на социалните услуги да се предоставя и медицинско обслужване от болницата.

Източник: Община Карлово, 25.06.2020 г.