Нови социални услуги в Община Мездра

Встъпителна пресконференция по Проект „Моят дом в Мездра”, който се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси”, се състоя в Заседателната зала на Община Мездра. В присъствието на кмета Иван Аспарухов и неговите заместници Николинка Кътовска, Генади Събков и Георги Валентинов, ръководителят на проекта Елена Нанова презентира „Моят дом в Мездра” и представи екипа за неговото управление. Сред гостите бяха регионалният координатор на Агенцията за социално подпомагане Красимира Коцъшка, Цецка Тинчева, ст. счетоводител в РДСП – Враца, регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация Анета Тинчева, директорът на РЗИ – Враца д-р Анета Ставрова, Лорета Колева, ст. експерт в РИО – Враца и Силвия Митова, координатор по Проект „Детство за всички”.

Изпълнението на проекта „Моят дом в Мездра” стартира на 1 август. Неговата обща цел е разкриване на нови социални услуги от резидентен тип в общността в гр. Мездра: на три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и на едно Защитено жилище. В тях ще се предоставят качествени грижи за деца и младежи с увреждания от ДДМУИ „Вяра, Надежда и Любов“, както и за деца без увреждания, които ще заменят институционалните грижи за децата в риск.

В ЦНСТ-етата и Защитеното жилище ще бъдат настанени общо 44 деца и младежи. В два от центровете – този над Болницата и този при ПГ „Алеко Константинов”, ще се отглеждат по 12 деца и младежи от специализирани институции и 2 деца и младежи с увреждания от общността при спешна нужда, а в третия – този в двора на СОУ „Иван Вазов”, 8 деца от Социалния дом. Защитеното жилище в двора на ДДМУИ ще бъде обитавано от 8 младежи с увреждания, напускащи специализираните институции.

По проекта ще бъдат разкрити 64 постоянни работни места: 37 души персонал (детегледачи, възпитатели, социални работници, медицински сестри и фелдшер, трудотерапевти, арт терапевт, психолог и др.) и 27 лица за подкрепящи дейности (социални консултанти, лекари педиатри, рехабилитатори, педагози, детегледачи, хигиенисти и т. н). В момента тече конкурс за подбор на персонала и на лицата за подкрепящите дейности. Те ще бъдат назначени на работа от 1 ноември, а до края на годината ще приключи преместването на децата и младежите от Социалния дом и настаняването им в центровете и защитеното жилище. Предоставяне на новия вид социални услуги ще започне реално от 1 януари догодина.

По този начин на децата и младежите с увреждани и на децата без увреждания ще бъде осигурен живот в среда близка до семейната и ще се гарантира тяхното социално включване в общността. Бюджетът на проекта е близо 460 000 лв., а крайният срок за неговото изпълнение – 1 юли 2015 г.

 

Източник: Дарик

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории