Зам.-кметът на Община Пловдив Георги Титюков и директорът на дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева направиха първа копка на новия Дневен център за рехабилитация и интеграция на деца с разстройство в аутистичния спектър. Строежът се финансира изцяло от бюджета на Общината. Капацитетът на Центъра ще е 25 деца, но се предвижда възможност за почасови терапии на близо 40 младежи месечно.

Георги Титюков подчерта, че „Пловдив е единствения град извън столицата, в който има специално създаден център за деца разстройство в аутистичния спектър. В момента той работи в сградата на бившия ДКЦ 6, на ул. „Любен Каравелов“ и съществува от 5 години“.

Построяването на Дневния център ще струва 425 000 лева, а за оборудване и обзавеждане са предвидени още 25 000 лева.

В непосредствена близост до новия Център е сградата на първото българско сиропиталище, построено веднага след Освобождението на България, която ще бъде изцяло обновена, като част от проект, одобрен от НИНКН, за въвеждане на 7 нови социални услуги, на стойност 2 391 000 лева безвъзмездна финансова помощ. В сградата ще се помещават три от услугите – за деца с увреждания, с тежки множествени увреждания и център за обществена подкрепа за деца и семейства.

По данни на Агенция социално подпомагане община Пловдив е с най-добре развита мрежа за социални услуги.

„Няма социална услуга, която да е разписана в българското законодателство и да не я предоставяме. През последните 7 години се разкриха 30 нови социални услуги, до края на следващата година предстоят още 11 да бъдат изградени. Към момента социалните услуги наброяват 56“, уточни Веселина Ботева.

Повече информация може да намерите тук.

Източник: Община Пловдив, 20.09.2019 г.