Новини на жестов език информиращи хората с увреден слух за превенцията на разпространението на вируса COVID-19Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Министерство на образованието и науката и НПГПТО „М.В.Ломоносов“, подготви новини на жестов език, които дават повече информация на хората с увреден слух за превенцията на разпространението на вируса COVID-19.

ВИДЕО

Източник: МТСП, 13.03.2020 г.