Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

НАСО ще участва в 25-та международна конференция за дългосрочни грижи

Европейската комисия представя законодателно предложение за европейската карта за хора с увреждания

„Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“

Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги

Проведено обучение на тема „Техники за пряка работа с деца“

Проведено обучение за ръководителите и екипите на социални услуги

Участие в заседание на ПЕРГ за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Работна среща по проект BSRBE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект B-WISE

Транснационална среща по проект SAS

Нов Международен ден на грижите и подкрепата

Нов изпълнителен директор на Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Община Бургас осигурява работни места за хора с увреждания

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

Защо принудителната стерилизация все още е законна в ЕС?

Европейската комисия представя законодателно предложение за европейската карта за хора с увреждания

Категории